Výzva

OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Názov projektu

Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19

Kód projektu

313011ATT2

 

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05  

Názov projektu

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Kód projektu

313011W428

 

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Názov projektu

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení.

Kód projektu

313011xxxx